English

Ne Yapıyoruz?

Tüm profesyonel deneyimimiz, bilgi birikimimiz ve konularında yetkin uzmanlarımızla hizmetinizdeyiz...
Bilişim Teknolojileri
 • Kurumsal ve Özel Amaçlı Uygulama Yazılımı Geliştirme Hizmetleri

 • Sistem Entegrasyonu ve Bağlı Çözümler

 • Karar Destek ve Yönetim Enformasyon (Bilgi) Sistemleri Geliştirme

 • e-devlet Uygulamaları

 • Veri Madenciliği Hizmetleri

 • Kurumsal Bilgi İşlem Yönetimi (dışalım - outsourcing)

 • Bilişim Sistemleri Optimizasyonu ve Bakımı

Üniversite-Sanayi İşbirliği
 • Teknokent Kurulumu, Kapasite Geliştirme ve Değerlendirme

 • Teknoloji Transfer Süreci Danışmanlığı

 • Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Kurulum, Yönetim, Geliştirme ve Değerlendirme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurumsal Danışmanlık
 • Mevcut Durum Tespiti ve İhtiyaç Analizi

 • BT İhale Süreci ve Sözleşmeler Danışmanlığı (Şartname Hazırlama, Değerlendirme ve Kontrolluk)

 • Kurumsal Bilişim Politika ve Stratejilerinin Geliştirilmesi

 • Bilgi İşlem Yapılanması ve Personel Alım Süreci Yönetimi

 • Uluslararası Kaynak (AB, BM) Kullanımı Odaklı Proje Önerisi Hazırlığı

 • İş Süreçleri ve Verimlilik Analizi

 • Organizasyonel Yapılanma

 • Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi

 • Ar-Ge Yönetimi

Eğitim
 • İnovasyon

 • Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi

 • Teknolojik Değişim ve Organizasyon Yapılanması

 • Girişimcilik

 • Ar-Ge Yönetimi

 • Öğrenen Organizasyonlar

 • Örgütsel Davranış

 • İnsan Kaynakları

Bölgesel & Sektörel Gelişme
 • Bölgesel Kalkınma Stratejilerinin Oluşturulması

 • İnovasyon Politika ve Stratejilerinin Geliştirilmesi

 • Kümelenmeler ve Ağyapıları

 • Endüstriyel Dönüşüm

 • Kamuda İnovasyon

 • Strateji Analizi ve Değerlendirmeler

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Çevre Teknolojileri
 • Green IT

 • Çevreye duyarlı tekno çözümler

 • Yenilenebilir enerji

 • Ve dahası...